Sản Phẩm UPS GTEC MUST 900

Dòng MUST 900 là hệ thống bộ lưu điện ups dành cho hệ thống Sever của tòa nhà hay một khu vực rộng lớn cả 1 thị trấn.