Sản Phẩm UPS GTEC SR 10 200

Bộ lưu điện UPS cho hệ thống máy tính, máy laser, máy chủ có công suất trung bình và cao. Được lắp đặt tại các vị trí máy móc thiết bị tại nhà máy vừa và lớn.