Sản Phẩm UPS GTEC Must 400

Bộ lưu điện Must 400 thích hợp cho các Doanh nghiệp có hệ thống Datacenter lưu trữ thông tin toàn hệ thống doanh nghiệp với Module tiêu chuẩn 19 inch

Giá: 0 VNĐ

Must 400 3phase/1phase 10-20kva

UPS cho hệ thống Sever, Datacenter .

Must 400 thích hợp cho các Doanh nghiệp có hệ thống Datacenter lưu trữ thông tin toàn hệ thống doanh nghiệp với Module tiêu chuẩn 19 inch

Kích thước và hình dạng Module đứng kết hợp với tủ Sever

Must 400 3phase/3phase 10-120kva

UPS Must 400

UPS Must 400 2