Sản Phẩm UPS GTEC ZP120i

Bộ lưu điện Zp120i được thiết kế dùng cho hệ thống máy tính vừa và nhỏ. Được thiết kế phù hợp với các Doanh nghiệp nhỏ để sử dụng cho các thiết bị sử dụng điện liên tục từ 1kva đến 20kva

 

Giá: 0 VNĐ

Bộ lưu điện Zp120i được thiết kế dùng cho hệ thống máy tính vừa và nhỏ.

ZP120i online là một UPS với hệ thống chuyển đổi kép mạnh mẽ được thiết kế bên trong lớp PCBs

Kích thước và hình dạng Tower đứng


UPS GTEC ZP 120i

UPS GTEC ZP120i 2