Sản Phẩm UPS GTEC AP160i

Bộ lưu điện AP160i là sản phẩm UPS cho các thiết bị tủ sever, Datacenter. Công suất từ 1kva - 20kva