Sản Phẩm UPS GTEC Must 400

Bộ lưu điện Must 400 thích hợp cho các Doanh nghiệp có hệ thống Datacenter lưu trữ thông tin toàn hệ thống doanh nghiệp với Module tiêu chuẩn 19 inch