Sản Phẩm UPS GTEC MASTER NOVA

Bộ lưu điện MasterNova dành cho tòa nhà, nhà máy xưởng dùng nguồn điện dự phòng cho hệ thống toàn thiết bị của nhà máy với công suất lớn 500kva.