Sản Phẩm UPS GTEC MUST 900

Dòng MUST 900 là hệ thống bộ lưu điện ups dành cho hệ thống Sever của tòa nhà hay một khu vực rộng lớn cả 1 thị trấn.

Giá: 0 VNĐ

UPS GTEC Must 900 là hệ thống điện dự phòng cho toàn thể Sever của một dự án lớn có công suất lên đến 900kva phù hợp với những công trình công nghệ hiện đại quản lý toàn khu vực

Thiết kế dạng Module nhỏ công suất 30kva dễ dàng thực hiện cài đặt. Khi một Module bị hư hỏng vẫn không gây bất lợi cho hệ thống Sever.

UPS MUST 900

UPS MUST 900 2