Sản Phẩm UPS GTEC MUST 900

Dòng MUST 900 là hệ thống bộ lưu điện ups dành cho hệ thống Sever của tòa nhà hay một khu vực rộng lớn cả 1 thị trấn.

Sản Phẩm UPS GTEC MASTER NOVA

Bộ lưu điện MasterNova dành cho tòa nhà, nhà máy xưởng dùng nguồn điện dự phòng cho hệ thống toàn thiết bị của nhà máy với công suất lớn 500kva.