Sản Phẩm UPS GTEC SUPREME

Bộ lưu điện UPS SUPREME cho hệ thống Sever, Tủ Sever mạng, hệ thống PCCC, máy laser, hệ thống PLCs

Giá: 0 VNĐ

Supreme 3phase/1phase 10kva - 20kva

SUPREMEvới điện áp vào/ra 3/1phase, hệ thống chuyển đổi kép Double online Conversion tối ưu nguồn điện, cùng với công ghệ IGBT cho hiệu suất tính toán cao

Kích thước và hình dạng Tower tháp đứng

Supreme 3phase/3phase 10kva - 80kva

UPS SUPREME

UPS SUPREME 2